ST(RENKSİZ BLOK)

ST(RENKSİZ BLOK)

Zirkonya Blok  Yüksek estetik etki, iyi şeffaflık, doğal diş rengi.
Yüksek mukavemet, sertlik ve dayanıklı, metal desteğine ihtiyaç duymaz.  Mükemmel biyolojik uyumluluk, metal kokusu yok, siyah renk yok ve korozyon yok, alerji önleyici, diş etlerini korur ve kanamayı önler.
HT zirkonya bloktan daha şeffaf.

BOYUTLAR
D98*10 D98*18
D98*12 D98*20
D98*14 D98*22
D98*16 D98*25
Kalem Silid Zirkonya Boş ISO 6872 Standardı Uyumluluk Standardı
sitotoksisite testi Sitotoksisite derecesi: 0 Sitotoksisite: 0 Evet
Kısa süreli sistemik toksisite testi-oral yol Test edilen grup ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Belirtilen test edilmiş numunenin sistemik toksisitesi yoktur Toksisite yok Evet
Duyarlılık testi (Gecikmeli tip aşırı duyarlılık testi 10 hayvanın reaksiyon skalası “0”, “1”den küçüktü. Belirtilen test edilmiş numunede hassasiyet yok Duyarlılık yok Evet
İntrakütan reaktivite testi Sodyum klorür ekstraksiyonu ile test edilen ürün “0”, pamuk tohumu yağı ekstraksiyonu ile 0.17, tahriş yok İntrakütan reaktivite yok Evet
Ames Testi Mutasyon negatif Olumsuz Evet