3D-M (PROMAX)

3D-M (PROMAX)

Zirkonya Blok Avantajı
Yüksek estetik etki, iyi şeffaflık, doğal diş rengi.
3D Pro Max: 6 katmanlı çok katmanlı
Yarı saydam gradyan: %43-49
Renk gradyanı: Kesiciden servikal bölgeye
Güç gradyanı: 700-1100Mpa
Seçenek: Vita 16 gölge
Herhangi bir estetik restorasyonu sadece bir blok yapabilirsiniz. 

Ana Malzemeler

Kompozisyonlar Silid Zirkonya Boş ISO 13356 Standardı
ZrO 2 +HfO 2 +Y 2 O 3 %99,5 ≥99.0
Y, 2 O 3 %4.8 %4,5 ~ %5,4
Al 2 O 3 <0.5% <0.5%
Diğer Oksit <0.3% <0.5%

Fiziksel ve Kimyasal Performans

Kalem 3D ProMax ISO 6872 Standardı
Dış görünüş Beyaz
Yoğunluk Ön Sinterleme (g/cm 3 ) 3.1 >2.8
Yoğunluk Sinterleme Sonrası (g/cm 3 ) 6.08 ≥6.0
Kırılma Mukavemeti (Mpa) 1100
Eğilme Dayanımı (Mpa) 700-1100 ≥800
Vicker’ın Sertliği (Mpa) 1250
Büzülme Faktörü (%) 19~22
Young Modülü (Gpa) 200
Işık geçirgenliği (%) 43-49
Kimyasal Çözünürlük (ug/cm 2 ) 2.8 100
Radyoaktivite (Bq.g) ≤0,003 ≤1.0

Biyolojik Performans

Kalem Silid Zirkonya Boş ISO 6872 Standardı Uyumluluk Standardı
sitotoksisite testi Sitotoksisite derecesi: 0 Sitotoksisite: 0 Evet
Kısa süreli sistemik toksisite testi-oral yol Test edilen grup ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Belirtilen test edilmiş numunenin sistemik toksisitesi yoktur Toksisite yok Evet
Duyarlılık testi (Gecikmeli tip aşırı duyarlılık testi 10 hayvanın reaksiyon skalası “0”, “1”den küçüktü. Belirtilen test edilmiş numunede hassasiyet yok Duyarlılık yok Evet
İntrakütan reaktivite testi Sodyum klorür ekstraksiyonu ile test edilen ürün “0”, pamuk tohumu yağı ekstraksiyonu ile 0.17, tahriş yok İntrakütan reaktivite yok Evet
Ames Testi Mutasyon negatif Olumsuz Evet


Özellikler

Açılış sistemi ve Zirkon zahn Sistemi için
—— D98/95*18
D98/95*12 D98/95*20
D98/95*14 D98/95*22
D98/95*16 D98/95*25

Belirteçler

sınıflandırma HT NS 3D Çok Katmanlı 3D ProMax
gösterge ön ×
arka x
kakma
onlay
kaplama
Abutment
Köprü

Uyarı
HT: Yüksek Yarı Saydam, ST: Süper Yarı Saydam
“√” en iyi seçim anlamına gelir
“×” en iyi seçmeme anlamına gelir

TALEPTE BULUN